RIP⚰

ജീവിതം മടുത്തവർക്കുള്ള ഉപാധിയല്ല മരണം മറിച്ച് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കടമകളും നിറവേറ്റിയവർക്കു ദൈവം കൊടുക്കുന്ന വിശ്രമ കാലയളവാണ് മരണാനന്തര ജീവിതം …

-അപർണ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s